Motiverende design (mit speciale og min bog)

(også kendt som persuasive design)

Jeg har nogle få forfattereksemplarer tilbage af bogen Motiverende design (Frydenlund) som jeg sælger til reduceret pris. Normalpris er 200 kr - køb den hos mig for 150 kr. Skriv til mig på så finder vi ud af hvordan vi handler.

Download og læs mit speciale om motiverende design

Få fat i bogen

Hvad er motiverende design?

Motiverende design er et forsøg på at realisere virksomheders eller organisationers ønske om, at brugerne opfører sig på en bestemt måde eller tager bestemte holdninger til sig under besøget af en hjemmeside. Ideen om motiverende design bygger på, at man undersøger brugernes bevæggrunde til at gøre bestemte ting, og at man konstruerer sin hjemmeside i overensstemmelse med den viden.

Motiverende design er imidlertid ikke noget mirakelmiddel, da succesen altid afgøres på brugernes præmisser, idet de kun kan motiveres til at gøre noget bestemt, hvis deres behov faktisk tilfredsstilles. Jo bedre en hjemmeside tilfredsstiller en brugers forskellige behov, jo større sandsynlighed er der for at motivere ham. Det giver mit speciale en lang række eksempler på og forklaring af.

Tre eksempler på motiverende design

Mit speciale og min bog går i dybden med ni motivationsstrategier. Her er eksempler fra tre af dem.


Vælg en passende grafisk stilart

Danske Bank anvender en bestemt grafisk stilart, som hos målgruppen tilfredsstiller et behov for en følelse af troværdighed. Det er med til at motivere brugerne - om end nok på et ubevidst plan - til at forblive eller blive kunder i banken.

Vis informationen på rette tid og sted

På Apples netbutik benyttes struktur som virkemiddel til at motivere brugerne til at købe ekstra varer. De særligt udvalgte varer præsenteres pået relevant sted og tidspunkt, nemlig hvor brugerne har overstået sit indledende ærinde i netbutikken og dermed kan motiveres til at overveje køb af andre varer.

Skab en god historie

Nyhedssitet Macnyt har tilknyttet et diskussionsforum, hvor brugernes emotionelle behov bl.a. stimuleres ved at indarbejde et socialt hierarki, der understøtter en historie om novicer og eksperter blandt brugerne. Det er med til - om end muligvis ubevidst - at motivere brugerne til at vende tilbage til siden flere gange dagligt.

Kontakt mig

Du er meget velkommen til at kontakte mig på med kommentarer eller spørgsmål i relation til specialet eller bogen. Jeg holder ofte målrettede oplæg og foredrag om emnet, som du måske kan være interesseret i.


Historik for specialet